IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Програма виробничої практики. Методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 “Специфічні категорії” напряму підготовки 8.18010017 “Економіка довкілля і природних ресурсів” професійного спрямування “Промислова екологія” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)