IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Політична економія. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)