IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Наскрізна програма практики. Методичні вказівки для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030505 Управління персоналом та економіка праці усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)