IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економічний аналіз роботи соціальних установ. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.130102 – Соціальна робота та спеціальності 8.03050501 – Управління персоналом та економіка праці усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)