IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)