IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економічна теорія. Методичні рекомендації з підготовки до складання державного іспиту з економічної теорії на здобуття освітнього рівня “бакалавр” для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030504 “Економіка підприємства”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)