IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030505 – «Управління персоналом та економіка праці» всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)