IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економічна безпека підприємства. Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 “Економіка” денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Дерій, Ж. В.
dc.contributor.author Зосименко, Т. І.
dc.date.accessioned 2017-04-25T11:46:59Z
dc.date.available 2017-04-25T11:46:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/12645
dc.description Економічна безпека підприємства. Тексти лекцій для студ. спеціальності 051 “Економіка” денної форми навчання / уклад.: Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 124 с. en_US
dc.description.abstract Сталий розвиток підприємства значною мірою залежить від досягнення належного рівня його економічної безпеки, оскільки лише за такої умови може проводитись активна взаємодія суб’єктів господарювання у зовнішньому та внутрішньому середовищах з урахуванням їх інтересів у конкурентній боротьбі. Економічна безпека підприємства є складною системою, яка неодмінно потребує захисту всіх компонент на різних рівнях ієрархії управління. Набуті під час вивчення дисципліни знання, вміння та навички студенти зможуть застосовувати в практиці господарювання суб’єктів підприємницької діяльності будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, науковій та дослідницькій діяльності в сфері забезпечення економічної безпеки бізнесу, освітній діяльності у вищих та середньо-спеціальних закладах освіти при викладанні дисциплін, які пов’язані з проблематикою курсу “Економічна безпека підприємства”. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів: ЧНТУ en_US
dc.subject економічна безпека en_US
dc.title Економічна безпека підприємства. Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 “Економіка” денної форми навчання en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record