IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Облік за видами економічної діяльності: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування.

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)