IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Дослідження впливу пружності ресорного кріплення тарілок на їх амплітуди вимушених коливань

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах