ISSN 2415-363X

Хмелевський С. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Хмелевський, С. М.; Веремієнко, О. Г. (2017)
  Статтю присвячено висвітленню специфіки роботи HRменеджера. Розкрито особисті та ділові якості, якими необхідно володіти HR-менеджеру. Розглянуто принципи управління кадровим потенціалом. Продемонстровано варіанти розвитку ...
 • Хмелевський, С. М.; Бондарчук, А. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Визначено необхідність підвищення ефективності використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні. Проаналізовано вплив нестабільної економічної ситуації на ефективність використання ...
 • Хмелевський, С. М. (2015)
  У статті висвітлено передумови для застосування аудиту персоналу в Україні. Проаналізовано сутнісний аспект аудиту персоналу. Доведено потребу й показано напрями застосування аудитором поряд зі знаннями з профільних із ...
 • Хмелевський, С. М. (Херсон: ХДУ, 2014)
  Виявлено місце податків у складі доходів бюджету України. Досліджено показники, що характеризують ефективність вітчизняної податкової системи протягом 2007–2014 років. Проаналізовано передумови трьох останніх податкових ...
 • Хмелевський, С. М. (Херсон: ХДУ, 2014)
  Виявлена потреба в аналізі зовнішнього боргу країни за ключовими показниками. Порівняно показники, що характеризують борг нашої країни, з аналогічними показниками провідних країн світу та країн – найближчих сусідок. ...
 • Хмелевський, С. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2014)
  Проаналізовано стан і ключові тенденції в динаміці зовнішнього державного боргу України. В аналізі використано як абсолютний показник розміру державного боргу, так і певні показники для характеристики боргового навантаження ...
 • Хмелевський, С. М. (Чернігів: ЧНТУ, 2014)
  Досліджено наявні алгоритми розрахунку фінансово-економічних показників, що ґрунтуються на показниках фінансової звітності, доведено потребу в їх оновленні, запропоновано оновлені алгоритми розрахунку.