ISSN 2415-363X

Карпенко Ю. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Суворова, С. Г.; Карпенко, Ю. М.; Жидок, В. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  У статті проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності маркетингових досліджень. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингових досліджень. В межах запропонованого підходу ...
 • Карпенко, Ю. М.; Суворова, С. Г. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  В статті проведена оцінка організаційних підходів до впровадження маркетингової діяльності у малий бізнес. Визначено, що для поліпшення процесів управління маркетингом малий бізнес повинен здійснювати стратегічне планування ...
 • Карпенко, Ю. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Визначено особливості застосування різних засобів стимулювання збуту на українському ринку, узагальнено існуючі тенденції розвитку та сформовані послідовні етапи для поліпшення процесу управління стимулюванням збуту.
 • Зайцева, О. І.; Нечаєв, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  The research in the article is about the evolution of branding by type of economy and use of interdisciplinary methodology, active management technologies of marketing and consumer behavior are defined, and the trends they ...
 • Карпенко, Ю. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Визначено особливості застосування різних засобів стимулювання збуту на українському ринку, узагальнено існуючі тенденції розвитку та сформовані послідовні етапи для поліпшення процесу управління стимулюванням збуту.
 • Карпенко, Ю. М. (Київ : КНЕУ, 2015)
  В умовах стрімкого розвитку комунікацій закономірно виникає потреба дослідження особливостей поведінки споживачів і знаходження дієвих методів впливу на купівельний вибір за допомогою маркетингового комунікаційного комплексу. ...
 • Карпенко, Ю. М. (Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016)
  Власні товарні марки сьогодні активно використовуються для підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж та виробників товарів. У публікації висвітлюється роль власних товарних марок в маркетинговій діяльності ...
 • Карпенко, Ю. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2010)
  У статті висвітлюються питання трансформації заходів торгового маркетингу та особливості їх використання. Визначено завдання та запропоновано класифікацію засобів торгового маркетингу для виробників та торговельних підприємств.
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (К.: Вид-во КНЕУ, 2012)
  У статті висвітлюються особливості сучасних тенденцій маркетингової діяльності на українському ринку, розглянуті основні світові тренди, виділені нові елементи сучасної моделі прийняття рішень про купівлю. Запропонований ...
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (2013)
  У статті висвітлюються окремі методики оцінки вартості брендів, проаналізована галузева структура провідних світових та українських брендів, оцінена динаміка зміни їх вартості. Окреслені основні перспективи українського брендінгу.
 • Карпенко, Ю. М. (2007)
  Метою статті є визначення специфіки акцій зі стимулювання збуту на українському ринку, їх класифікація та напрями трансформації в умовах сучасного ринку.
 • Карпенко, Ю. М. (К.: Вид-во КНЕУ, 2011)
  У статті висвітлено особливості застосування власних товарних марок на українському ринку, розглянуто тенденції щодо проникнення в різні категорії товарів, визначено переваги та ризики застосування private label. Запропоновано ...
 • Карпенко, Ю. М. (2009)
  У статті розглядаються особливості зовнішньої реклами на регіональному ринку, досліджено динаміку зміни різних типів носіїв, оцінені напрями їх трансформації в умовах сучасного ринку. Запропоновано класифікаційні ознаки ...
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  У статті розглядаються складові іміджу вищого навчального закладу, проведено дослідження відомості та сприйняття абітурієнтами вищих навчальних закладів чернігівського регіону, виділені основні аспекти іміджу, на які можливо ...