Карпенко Ю. М.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Карпенко, Ю. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Визначено особливості застосування різних засобів стимулювання збуту на українському ринку, узагальнено існуючі тенденції розвитку та сформовані послідовні етапи для поліпшення процесу управління стимулюванням збуту.
 • Карпенко, Ю. М. (Київ : КНЕУ, 2015)
  В умовах стрімкого розвитку комунікацій закономірно виникає потреба дослідження особливостей поведінки споживачів і знаходження дієвих методів впливу на купівельний вибір за допомогою маркетингового комунікаційного комплексу. ...
 • Карпенко, Ю. М. (Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016)
  Власні товарні марки сьогодні активно використовуються для підвищення конкурентоспроможності торговельних мереж та виробників товарів. У публікації висвітлюється роль власних товарних марок в маркетинговій діяльності ...
 • Карпенко, Ю. М. (Чернігів: ЧДІЕУ, 2010)
  У статті висвітлюються питання трансформації заходів торгового маркетингу та особливості їх використання. Визначено завдання та запропоновано класифікацію засобів торгового маркетингу для виробників та торговельних підприємств.
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (К.: Вид-во КНЕУ, 2012)
  У статті висвітлюються особливості сучасних тенденцій маркетингової діяльності на українському ринку, розглянуті основні світові тренди, виділені нові елементи сучасної моделі прийняття рішень про купівлю. Запропонований ...
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (2013)
  У статті висвітлюються окремі методики оцінки вартості брендів, проаналізована галузева структура провідних світових та українських брендів, оцінена динаміка зміни їх вартості. Окреслені основні перспективи українського брендінгу.
 • Карпенко, Ю. М. (2007)
  Метою статті є визначення специфіки акцій зі стимулювання збуту на українському ринку, їх класифікація та напрями трансформації в умовах сучасного ринку.
 • Карпенко, Ю. М. (К.: Вид-во КНЕУ, 2011)
  У статті висвітлено особливості застосування власних товарних марок на українському ринку, розглянуто тенденції щодо проникнення в різні категорії товарів, визначено переваги та ризики застосування private label. Запропоновано ...
 • Карпенко, Ю. М. (2009)
  У статті розглядаються особливості зовнішньої реклами на регіональному ринку, досліджено динаміку зміни різних типів носіїв, оцінені напрями їх трансформації в умовах сучасного ринку. Запропоновано класифікаційні ознаки ...
 • Карпенко, Ю. М.; Карпенко, Н. Л. (Чернігів: ЧНТУ, 2015)
  У статті розглядаються складові іміджу вищого навчального закладу, проведено дослідження відомості та сприйняття абітурієнтами вищих навчальних закладів чернігівського регіону, виділені основні аспекти іміджу, на які можливо ...