IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Актуальні проблеми юридичної науки та практики. — 2016. — №1 (2)

ISSN 2415-363X

Актуальні проблеми юридичної науки та практики. — 2016. — №1 (2)

 

Recent Submissions

 • Стрілець, О. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей підходу права Франції до звичаю як норми права та регулятора комерційних відносин, а також з’ясуванню місця норм звичаєвого права в системі джерел права Франції.
 • Головко, О. М.; Бабич, Д. С. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті було досліджено концептуальні засади розмежування понять «інформаційний простір» та «кіберпростір» як першооснови інформаційної безпеки. Визначено стан забезпечення інформаційної безпеки суспільства та особи шляхом ...
 • Богдан, Ю.М.; Усенко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Дана стаття присвячена дослідженню сутності, сучасним особливостям, правилам та механізмам функціонування і розвитку національного ринку страхових послуг, щодо осіб виїжджаючих за кордон. Визначені заходи протидії ...
 • Шестак, Л. В.; Веремієнко, С. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб як спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності. Зокрема, аналізується система заходів адміністративного впливу, ...
 • Сенченко, Н. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті визначено необхідність дослідження й аналізу етичних аспектів при формуванні професійних навичок судді, а також особливостей нормативної регламентації принципів та правил суддівської етики на національному рівні. ...
 • Осипенко, І. П. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті розглядається питання щодо криміналістичного дослідження невербальної інформації, яка міститься в динамічних ознаках людини. Особлива увага приділяється проблемам застосування технічних засобів фіксації для виявлення ...
 • Марущак, О. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті визначається поняття спеціальних знань, основних форм та напрямків їх застосування при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а саме – провадження слідчим слідчих дій, залучення ...
 • Коломієць, Н. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих актів здійснюється аналіз проблеми відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, протидії ...
 • Самбор, М. А. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджуються правові основи права на страйк профспілок працівників поліції для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів цих профспілок. На підставі ґрунтовного аналізу міжнародних правових ...
 • Барабаш, А. Г.; Шпомер, А. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті йдеться про добровільну відмову власника від права на земельну ділянку. Аргументовано, що суб’єктами добровільної відмови (відмовниками) можуть бути фізичні або юридичні особи; не можуть бути такими суб’єктами ...
 • Апанасенко, К. І. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті узагальнюються наявні в українській правовій науці позиції щодо інституту (галузі, підгалузі) так званого адміністративно-господарського права та «адміністративно-господарських правовідносин». Проаналізовані основні ...
 • Целуйко, М. Ф.; Усенко, О. В. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджуються питання удосконалення компетентної правової культури в механізмі фор мування та реалізації українського права, що має сприяти покращенню законодавчого процесу та формуванню більш високого рівня ...
 • Толкач, А. М. (Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті досліджено історію виникнення та становлення інституту імпічме-нту, розкрито поняття імпічменту. Проаналізовано міжнародний досвід механізму реалізації процедури імпічменту у зарубіжних країнах. Автор обґрунтовує, ...