IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Економічна теорія та економіка енергетики : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)