IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Цивільне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)