IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економетрика : метод. рекомендації до виконання розрахунк. (контрольної) роботи для підготовки бакалаврів за спец. 051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування”

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ющенко, Н. Л.
dc.date.accessioned 2018-02-13T14:09:22Z
dc.date.available 2018-02-13T14:09:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/15686
dc.description Економетрика : метод. рекомендації до виконання розрахунк. (контрольної) роботи для підготовки бакалаврів за спец. 051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування” / укл. Н. Л. Ющенко. – Чернiгiв : ЧНТУ, 2017. – 25 с. en_US
dc.description.abstract Метою викладання навчальної дисципліни „Економетрика” є вивчення студентами методів побудови адекватних економетричних моделей та прогнозу поведінки реальних економічних процесів на підставі використання сучасних програмних засобів. Основними завданнями дисципліни „Економетрика” є: – розвинути знання студентів у сфері економетричної методології, надати сучасні теоретичні підходи щодо побудови та аналізу різних видів моделей; – ознайомити з основними напрямами розвитку економетричної науки; – розвинути практичні навички економетричного дослідження і моделювання. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher ЧНТУ en_US
dc.title Економетрика : метод. рекомендації до виконання розрахунк. (контрольної) роботи для підготовки бакалаврів за спец. 051 „Економіка”, 071 „Облік і оподаткування” en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record