IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Зовнішньоекономічна діяльність : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” заочної форми навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)