IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Товарознавство квітів : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” заочної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)