IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Рекреаційні комплекси світу” для студентів спеціальності 242 “Туризм” денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)