IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів 1-го курсу денної форми навчання галузі знань 24 “Сфера обслуговування”, напряму підготовки 242 „Туризм”

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)