ISSN 2415-363X

Кичко І. І.: монографії

 

Recent Submissions

 • Кичко, І. І.; Маргасова, В. Г.; Виговська, В. В.; Дерій, Ж. В.; Приступа, А. Л.; Холодницька, А. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2023)
  У монографії сформульовано нові підходи до визначення змістовного наповнення еколого-економічного механізму безпеки водокористування, що враховують концепцію сталого розвитку, необхідність забезпечення соціально-економічного ...
 • Кичко, І. І.; Газуда, М. В.; Газуда, Л. М.; Кислинський, С. С.; Задорожна, С. М.; Кодацька Н. О.; Зейналова, Е. Ф.; Холодницька, А. В.; Іванова, Т. М.; Сахно, Є. Ю.; Сідін, Е. П.; Корнієць, К. Є.; Ільєнко, Р. В.; Губенко, Д. В.; Рибалко, І. С.; Забаштанський, М. М.; Сирбу, І. М.; Волкова Н. В; Борисенко, Л. І.; Хмелевський, С. М.; Дерій, Ж. В.; Захарін, С. В.; Інін Лі; Ван Веньцянь; Губа, І. В. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2017)
  У колективній монографії проаналізовано проблеми регулювання соціально-трудових відносин. Розглянуто заходи щодо формування системи відносин у сфері праці, людського капіталу. Розкрито актуальні питання мотивації праці, ...
 • Кичко, І. І. (Чернігів : ЧНТУ, 2012)
  У монографії досліджено особисті потреби як об’єктивний важіль регулювання національної економіки, еволюцію поглядів на особисті потреби, суб’єкти потреб у розрізі імперативів потреб суспільства та колективу. Розроблено ...
 • Кичко, І. І. (Чернігів : ЧДІПСТіП, 2010)
  Монографічне дослідження присвячене визначенню взаємозв’язку категорій “особисті потреби”, “зайнятість”, “робоча сила”, ”заробітна плата”, “власність”. Досліджуються теоретичні та прикладні питання регулювання особистих ...
 • Савченко, В. Ф.; Забаштанський, М. М.; Кичко, І. І.; Тропіна, В. Б.; Мекшун, Л. М.; Кирилюк, Ю. В.; Алєшугіна, Н. О.; Зеленська, О. О.; Полковниченко, С. О.; Пшенична, Т. М.; Холявко, Н. І.; Мекшун, П. В.; Левківський, В. В.; Левківський, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2018)
  У монографії розглядаються проблеми економічної теорії і практики на глобальному, національному, регіональному, галузевому та мікрорівнях в умовах євроінтеграційного поступу України. Особлива увага приділена теоретичним ...
 • Кичко, І. І. (Ніжин : ФОП Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2017)