IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Економічна теорія : методичні рекомендації з підготовки до складання державного іспиту з економічної теорії на здобуття першого рівня освіти для студентів освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)