IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Ринок фінансових послуг : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ільчук, В. П.
dc.contributor.author Панченко, О. І.
dc.contributor.author Штирхун, Х. І.
dc.date.accessioned 2018-06-13T13:39:35Z
dc.date.available 2018-06-13T13:39:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16746
dc.description Ринок фінансових послуг : метод.і вказ. до виконання розрах.- граф. роб. для студ. галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання / уклад.: В. П. Ільчук, О. І. Панченко, Х. І. Штирхун.- Чернігів : ЧНТУ, 2018.- 16 с. en_US
dc.description.abstract Дисципліна "Ринок фінансових послуг" спрямована на засвоєння студентами основних принципів і способів надання фінансових послуг на різноманітних сегментах фінансового ринку. Мета розрахунково-графічної роботи – сприяти закріпленню і поглибленню спеціальних знань студентів у процесі вивчення, аналізу і узагальнення результатів самостійного дослідження по конкретній темі. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Ринок фінансових послуг : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” всіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record