IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Інвестування : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)