IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Теоретична механіка : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з розділу “Статика” для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” напряму підготовки 192 “Будівництво та цивільна інженерія” усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)