IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Публічні фінанси : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)