IRChNUT
Електронний архів Чернігівського національного технологічного університету

Обліково–аналітичне забезпечення етапу провадження справи про банкрутство в антикризовому управлінні суб'єкта реального сектору економіки

ISSN 2415-363X

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних розділах