IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for international tourism : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму» для студентів IV курсу галузі знань 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)