IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

English for international tourism : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму» для студентів IV курсу галузі знань 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ніколаєнко, О. В.
dc.contributor.author Ушата, Т. О.
dc.date.accessioned 2018-09-20T11:39:07Z
dc.date.available 2018-09-20T11:39:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/16926
dc.description English for international tourism : метод. вказівки для практ. занять та самост. роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму» для студентів IV курсу галузі знань 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / уклад.: О. В. Ніколаєнко, Т. О. Ушата. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 88 с. en_US
dc.description.abstract Зміст завдань, що поєднують в собі сучасні та традиційні методики, визначено згідно з навчальними потребами фахівців даної галузі. Розділи практикуму побудовано таким чином, щоб студент мав змогу зосередитися на таких видах діяльності як різнопланове читання, включаючи переглядове, вивчаюче, ознайомлююче та пошукове, виконання лексико-граматичних та письмових вправ, а також творчих завдань, що спрямовані на розвиток усного мовлення у професійному контексті. Велика кількість творчих завдань дозволяє розвивати аналітичне, критичне та творче мислення студентів.сприяє формуванню необхідних компетенцій та зміцненню конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці. Практикум складається з чотирьох частин: 1) основна частина, що містить матеріали трьох тематичних модулів, 2) додаткові тексти для читання, 3) глосарій, 4) граматичний довідник, що містить стислий виклад теоретичного матеріалу та вправи на закріплення граматичних навичок. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title English for international tourism : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування для міжнародного туризму» для студентів IV курсу галузі знань 242 "Туризм" освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record