IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Основи менеджменту та управлінської діяльності : методичні вказівки до практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Олійченко, І. М.
dc.contributor.author Дітковська, М. Ю.
dc.date.accessioned 2018-11-08T13:36:55Z
dc.date.available 2018-11-08T13:36:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17042
dc.description Основи менеджменту та управлінської діяльності : метод. вказівки до практ. робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 073 «Менеджмент» освіт.-кваліф. рівень «бакалавр», всіх форм навчання / уклад.: І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 62 с. en_US
dc.description.abstract Ціль вивчення дисципліни «Основи менеджменту та управлінської діяльності» – формування в студентів ясного й осмисленого представлення про області застосування менеджменту, пізнання ідей і досвіду, що відносяться до такого складного і багатобічного виду людської діяльності, як управління, придбання навичок використання отриманих знань в управлінні людьми й організаціями, формування в студентів методологічної основи для наступного вивчення спеціальних аспектів менеджменту і формування на цій базі цільної концепції сучасного менеджменту. Сучасна система підготовки менеджерів базується на тому, що менеджмент – це професія з усіма її атрибутами: рівнем кваліфікації, знаннями, функціями, майстерністю. Але кандидати на цю професію повинні мати певні здібності (вміти будувати стосунки з людьми, долати конфліктні ситуації, приймати раціональні управлінські рішення тощо). Все це обумовлює особливості методики викладання курсу, яка передбачає поєднання лекцій з активними формами навчання. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Основи менеджменту та управлінської діяльності : методичні вказівки до практичних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», всіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record