IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Оптимізаційні методи та моделі : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)