IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Оптимізаційні методи та моделі : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів усіх форм навчання галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)