IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Моніторинг еколого-економічних систем : тексти лекцій для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньої програми “Економіка довкілля та природних ресурсів” денної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)