IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

SOCIAL WORK : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)