IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

SOCIAL WORK : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Гречок, Л. М.
dc.date.accessioned 2019-03-11T11:10:38Z
dc.date.available 2019-03-11T11:10:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/17282
dc.description Social Work : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни "Ділова іноземна мова за проф. спрямуванням" для студентів спец. 231 "Соціальна робота" освіт.-кваліф. рівня - магістр / уклад. Л. М. Гречок. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 52 с. en_US
dc.description.abstract Основною метою вказівок є розвиток навичок усного мовлення на основі засвоєної термінології по соціальній роботі та забезпечення підготовки студентів до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної літератури професійного спрямування. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title SOCIAL WORK : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record