IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Виробничий менеджмент : методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)