IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Фінансовий менеджмент : методичні вказівки до виконання курсової роботи студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної та заочної форми навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)