IRChNUT
Institutional Repository of Chernihiv National University of Technology

Харчові продукти. Жирові товари : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів циклу професійної підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)