IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 10 -11 квітня 2019 р.

ISSN 2415-363X

Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 10 -11 квітня 2019 р.