IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 10 -11 квітня 2019 р.

ISSN 2415-363X

Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 10 -11 квітня 2019 р.

 

Recent Submissions

 • Шекера, К. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Ukraine should also develop the market of processed horticulture products. Frozen and dried fruit and berries, juices and concentrates are much more expensive than fresh fruit and berries. Significant export potential of ...
 • Ткаченко, Є. Р. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Щеплення — це спосіб гетеровегетативного розмноження, за якого відбувається штучне з’єднання вегетативних частин рослин з різною спадковою природою.
 • Тарасенко, Н. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  При створенні тієї чи іншої форми квіткових насаджень дуже велике значення має правильний підбір рослин. У цьому питанні, крім знання біологічних особливостей рослин, треба мати ще й художній талант.
 • Супрун, Ю. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Лісові пожежі спричиняють зміни фізико-хімічних і біологічних властивостей ґрунтів. Основні зміни відбуваються під впливом високих температур і золи, що надходить на поверхню ґрунту після згоряння підстилки і деревного відпаду.
 • Рубан, Я. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  На добре гумусованих ґрунтах створюються кращі умови живлення вирощуваних рослин завдяки підвищенню вмісту поживних речовин та оптимізації фізичних і біологічних властивостей ґрунтового середовища, поліпшенню водного, ...
 • Романець, О. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Дослідивши статтю, можна зробити висновок: стан садів і ягідників залежить від догляду людини за ними.
 • Романець, О. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Досліди статтю, можна зробити висновок, що п’ять незамінних факторів життя залишаються основою врожайності. І навіть провідні господарства з найбільш передовими технологіями повинні в першу чергу враховувати їх. Адже без ...
 • Михайленко, Б. С. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Рубки догляду за лісом - це форма догляду за лісом шляхом видалення з насадження небажаних дерев (що не відповідають господарським цілям і негативно впливають на ріст і стан кращих і допоміжних дерев) і створення сприятливих ...
 • Кулініч, А. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Загроза ураження культур кореневою губкою істотно зростає при створенні їх на ділянках, де проведено суцільні санітарні рубки насаджень, уражених цією хворобою, та на колишніх сільськогосподарських землях. Основним заходом, ...
 • Коверда, А. Р. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Дослідивши статтю, можна зробити висновок - заходи послаблення проблеми підвищеного техногенного навантаження регіонів України: зміни структури виробництва і споживання; пріоритетний розвиток екологічно чистих галузей; ...
 • Кузьомка, З. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Дослідивши статтю, можна зробити, що заходи послаблення проблеми підвищеного техногенного навантаження регіонів України: зміни структури виробництва і споживання; пріоритетний розвиток екологічно чистих галузей; зниження ...
 • Коверда, А. Р. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Горох є цінною продовольчою і кормовою культурою, яка забезпечує найвищу врожайність серед зернобобових культур і широко використовується в харчовій промисловості й тваринництві. Для цієї культури характерний доволі значний ...
 • Земляний, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  До садивного матеріалу деревних рослин із закритою кореневою системою належать сіянці та саджанці, дички і дерева, коренева система яких знаходиться всередині грудки ґрунту, брикету або ємності з субстратом. Досвід виробництва ...
 • Бутурлим, Д. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Головною метою і суттю органічного виробництва є перш за все створення нового землеробства, нешкідливого для навколишнього середовища, яке забезпечувало б людей і тварин біологічно повноцінними продуктами харчування; ...
 • Бутурлим, Д. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У цілому лесові острови в Поліссі є великим аграрним ресурсом краю. Аналіз статистичних даних за врожайністю засвідчує, що тут на сірих лісових ґрунтах одержують зерна колосових культур (на фоні без внесення добрив) на 4-5 ...
 • Борисенко, Д. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  За рахунок впровадження у сільськогосподарське виробництво високопродуктивних екологічно пластичних до конкретних ґрунтово-кліматичних умов вирощування сортів таких як , Сенатор Люкс, Черемош, Чемпіон України, Атлант, ...
 • Барбаш, С. С. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Запропоновані зміни в технологію допоможуть за відносно невеликі фінансові вливання підвищити врожайність часнику, та покращити його якісні показники.
 • Бандура, П. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Важливе значення у забезпеченні надійного природного відновлення соснових лісів відіграє здійснення різноманітних лісогосподарських заходів. Зокрема, важливе місце серед цих заходів відіграють різні способи рубок головного ...
 • Юхновець, М. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Аналізуючи ситуацію ринку дитячого харчування в Україні можна сказати, що українське виробництво поступово розвивається і збільшує частку вітчизняного дитячого харчування в загальній кількості представленій на ринку нашої ...
 • Юхновець, М. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  In Anbetracht der Tatsache, dass Trockenmilchnahrung zunehmend zum Stillen von Säuglingen verwendet wird, ist die Sicherheit dieses Produkts sehr wichtig für die Bildung einer gesunden Nation in der Zukunft. Um die negativen ...

View more