IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Особливі порядки кримінального провадження : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Сенченко, Н. М.
dc.date.accessioned 2019-11-08T10:20:02Z
dc.date.available 2019-11-08T10:20:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/18321
dc.description Особливі порядки кримінального провадження : метод. вказівки до семінар. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти ден. форми навчання спец. 081 «Право» освіт.-проф. програми Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)»/ уклад. Н. М. Сенченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 53 с. en_US
dc.description.abstract Мета вивчення дисципліни - підготувати майбутніх фахівців в галузі права до практичної роботи з людьми, конкурентоспроможних на європейському та внутрішньому ринках праці, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів, що є неможливе без систематичної самостійної роботи. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.title Особливі порядки кримінального провадження : методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 081 «Право» освітньо-професійної програми Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record