ISSN 2415-363X

2019

Recent Submissions

 • Дудченко, В. Ю. (2019)
  Проаналізовано фактори та особливості функціонування Європейського центрального банку в період світової фінансово-економічної кризи 2007–2008 рр. Досліджено та обґрунтовано особливості впровадження Європейським центральними ...
 • Васильєва, Т. А.; Петрушенко, Ю. М.; Майборода, Т. М.; Пономаренко, О. С. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  The article studies how European cities solving the problems of migration, refugees and internally displaced people, have coordinated the development vector towards interculturalism. The Intercultural Urban Development ...
 • Жаворонок, А. В.; Абрамова, А. С.; Шиндирук, А. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті обґрунтовано теоретично-методичні основи функціонування системи місцевих податків і зборів, розглянуто економічну сутність місцевих податків та зборів, їх значення у формуванні фінансової бази місцевого самоврядування. ...
 • Васильєва, Т. А.; Петрушенко, Ю. М.; Майборода, Т. М.; Дмитренко, І. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  In the last few decades, intercultural education has played a key role in many educational policies and practices, both in Europe and at the international level. This article is an introduction to the study of the principles ...
 • Лопащук, І. А. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  The article investigates the financial potential of an insurance company, the nature and peculiarities of the financial potential of an insurance company, the main directions of forming the financial potential of an ...
 • Марич, М. Г.; Марич, А. В.; Вайнагій, Д. І. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті обґрунтовано теоретично-методичні основи сучасного стану оподаткування комерційних банків в Україні. Проаналізовано функціонування банківської системи України та систему її оподаткування, оцінено нормативно-правове ...
 • Полагнин, Д. Д. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті розкрито сутність, значення та принципи формування економетричних моделей дослідження економічних процесів. Розглянуто економетричні моделі визначення та поведінки обмінного курсу та підходи до їх класифікацій. ...
 • Дудченко, В. Ю. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  Проаналізовано економічні фактори посткризового розвитку країн Європи, зокрема: Польщі, Чехії, Угорщини та Німеччини. Досліджено та обґрунтовано особливості впровадження центральними банками зарубіжних країн заходів у ...
 • Біловус, Т. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті зазначено, що розвиток українського ринку цінних паперів не можливий без новаторства, інноваційних інструментів, які будуть цікавими для інвесторів. Запропоновано розширити коло інструментів на вітчизняному ринку ...
 • Шишкіна, О. В.; Кальченко, О. М. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті досліджено сутність і зміст іноземних інвестицій, запропоновано авторське тлумачення цієї категорії, розкрито спектр виконуваних ними функцій, систематизовано основні види іноземних інвестицій за різними ...
 • Лук’яшко, П. О. (Чернігів : ЧНТУ, 2019)
  У статті запропоноване авторське бачення меж та особливостей, тобто здійснено науковий опис електроенергетики як об’єкта проведення досліджень фінансового профілю. Окреслено суб’єктно-функціональний склад галузі та на ...