ISSN 2415-363X

Гагіна Н. В.: наукові статті

 

Recent Submissions

 • Гагіна, Н. В.; Лось, О. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  The importance of English proficiency in the context of economic growth of Ukraine is studied in the article. The authors focus attention on those business fields where English proficiency is a core competence and at the ...
 • Гагіна, Н. В.; Борисенко, В. В. (2015)
  У статті узагальнено досвід реалізації особистісно зорієнтованого підходу в дистанційному навчанні вищої школи, проаналізовано сучасні тенденції розвитку дистанційного освітнього процесу, розглянуто особливості впровадження ...
 • Гагіна, Н. В. (Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014)
  У статті розглядається проблема розвитку навчальної автономії студентів у вищій школі; уточнюється поняття навчальної автономії на основі порівняння його з іншими синонімічними поняттями; розрізняються навчальна автономія ...
 • Гагіна, Н. В. (Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013)
  Стаття присвячена проблемі оцінювання проектної діяльності на заняття з іноземної мови. Автор розкриває особливості оцінювання групової проектної роботи, аналізує його різні способи, виявляючи переваги та недоліки.
 • Гагіна, Н. В. (Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012)
  У статті висвітлено актуальність використання кооперативного навчання у вищій освіті України, з’ясовано відмінність кооперативної форми навчальної взаємодії від конкурентної та індивідуалістичної, визначено головні переваги ...