ISSN 2415-363X

Browsing Киселиця Світлана Володимирівна by Title

Sort by: Order: Results:

 • Хамітов, Н. В.; Киселиця, С. В.; Деркач, О. Л. (Чернігів : ЧНТУ, 2017)
  Тема искусственного интеллекта представляется одной из наиболее важ-ных в современной философии, науке и технике. Объектом нашего исследования является субъект искусственного интеллекта в форме его материальной оболочки. ...
 • Аліксійчук, А. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Звернувшись до філософських традицій, можна віднайти там вельми перспективну управлінську модель: використання системного підходу дозволить організації забезпечувати плідну співпрацю між усіма підрозділами та працівниками. ...
 • Димерець, А. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ідея притягування протилежностей має місце в людських стосунках, але не в повній мірі їх описує. До того ж вона має мало спільного з фізичним явищем.
 • Савіцька, Є. Є.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Для того, щоб пiдняти надзвичайно актуальну проблему дегуманізації в сучасному суспільстві, необхідно насамперед вивчити бiографiї визначних людей, які нею займались. Тут хочу підтримати наступне спостереження щодо ситуації, ...
 • Бусел, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Для формування переконань кожної людини можна використати «пірамідальне мислення», скласти свою піраміду буття і, таким чином, якщо об’єднати всі зібрані дані (до прикладу, навіть в межах однієї сім’ї), то в прикінцевому ...
 • Швець, В. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Основа мудрості – глибоке усвідомлення постійної неповноти знань, палке бажання примножувати їх. Тільки мудра, високоосвічена людина може дозволити собі сказати, наслідуючи Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». Я цілком ...
 • Висоцька, Х. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Цивілізації мають загальні риси об’єктивного порядку, такі як мова, історія, релігія, звичаї, інститути, а також суб’єктивна самоідентифікацією людей. Культурна самоідентифікація людей може змінюватися, і в результаті ...
 • Чепела, В. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  За останні 20 років у світі досягнуто значного прогресу у просуванні принципу гендерної рівності. Уряди, ділові кола, профспілки, громадські організації докладають багато зусиль з подолання дискримінаційних стереотипів, ...
 • Одинцов, О. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Цінності є вищим стимулом поведінки людини, вони стверджують у світі дійсно людські засади буття та виступають надійним світоглядним орієнтиром у бурхливому вирі життя.
 • Шумар, І. Д.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Деякі песимісти стверджують, що смерть робить життя безглуздим. І навпаки, Бернард Вільямс і Віктор Франкл стверджують, що смерть – це те, що породжує ідею безсмертя, надає сенс життю. Що найцікавіше, на мою думку, ці три ...
 • Бушнін, М. Є.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Проблема сенсу людського буття за визначенням хвилює людство. Світ навколо настільки несподіваний і недосліджений, а життя людини настільки коротке… Тож здавна мисляча особистість завжди задає собі питання «В чому суть ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів : ЧНТУ, 2016)
  Статтю присвячено аналізу екзистенціалу віри, який зумовлює трансцендуючий характер людського буття і є особливою ідеалізуючою діяльністю, що гармонізує трансценденцію та екзистенцію. Віра усвідомлюється як продуктивний ...
 • Киселиця, С. В. (Чернігів: ЧНПУ, 2011)
  Здійснюється спроба виявити софійний статус віри у дослідженнях ранніх слов’янофілів О. С. Хомякова та І. В. Кіреєвського, тим самим ствердити онтологічну і гносеологічну єдність позаминулостолітньої російської та сучасної ...
 • Галета, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Забезпечення споживачів якісною питною водою є одним з пріоритетних завдань сьогодення, вирішення якого збереже здоров’я, поліпшить умови життя й трудової діяльності населення загалом і кожної конкретної людини зокрема. Україна ...
 • Скрицький, Д. П.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Еволюція зовнішньоекономічної діяльності України та її державно-управлінської складової є багатовимірним та багатофакторним сучасним явищем, що відображає феномен глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. Україна, як ...
 • Ровник, О. С.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  Наприкінці ХХ століття предметне коло етики науки визначилося як осмислення тих норм, які мають визначати не лише стосунки вчених в межах наукового співтовариства або вищі пізнавальні цінності науки, а й таких, що дозволяють ...
 • Лисенко, О. В.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Ми твердо переконані, що у сучасному глобальному світі соціогуманітарні науки мають активніше відображати причини насильства та його вкрай негативні наслідки як для суспільства, так і для особистості, а той, хто здійснив ...
 • Дмитрук, Р. О.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022)
  С того часу, як пройшла індустріалізація в світі та з’явилися перші двигуни спочатку парові, а потім й двигуни внутрішнього згорання. Зразу за цим й з’явився перший транспорт, замінив коней та кінні повозки. Такий розвиток ...
 • Панченко, М. М.; Киселиця, С. В. (Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2021)
  Метою протекціоністських заходів є адаптація до нової економічної ситуації та відтворення економічного потенціалу держави, які б мали позитивні соціальні наслідки. Будучи соціально пов'язаним з податковою, митною та ...