IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Теорія управління : методичні вказівки до практичних занять, самостійної та дистанційної роботи здобувачів бакалаврського ступеня галузі знань 07 "Управління та адміністрування"спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)