IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи макро- та мікроекономіки : методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)