IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами підприємства в сучасних умовах господарювання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Маргасова, В. Г.
dc.contributor.author Труба, А. В.
dc.date.accessioned 2021-01-10T13:16:27Z
dc.date.available 2021-01-10T13:16:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/20513
dc.description Маргасова В. Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами підприємства в сучасних умовах господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Труба // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 54-56. en_US
dc.description.abstract Запаси є одним із найпоширеніших та найважливіших елементів господарської діяльності підприємства, оскільки вони присутні на балансі кожного підприємства й багато в чому визначають його фінансовий стан та економічний потенціал загалом. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : ЧНТУ en_US
dc.subject запаси en_US
dc.subject облік en_US
dc.subject організація обліку en_US
dc.subject аналіз en_US
dc.subject внутрішній контроль en_US
dc.subject аудит en_US
dc.title Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами підприємства в сучасних умовах господарювання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record