IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Управління персоналом та економіка праці : методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Show simple item record

dc.contributor.author Ремньова, Л. М.
dc.contributor.author Кичко, І. І.
dc.contributor.author Забаштанський, М. М.
dc.contributor.author Мекшун, Л. М.
dc.contributor.author Хмелевський, С. М.
dc.contributor.author Холодницька, А. В.
dc.date.accessioned 2021-01-11T15:58:47Z
dc.date.available 2021-01-11T15:58:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ir.stu.cn.ua/123456789/20536
dc.description Управління персоналом та економіка праці : метод. вказівки до переддиплом. практики для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «магістр» спец. 073 «Менеджмент» освіт.-проф. програми «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання / уклад.: Л. М. Ремньова, І. І. Кичко, М. М. Забаштанський, Л. М. Мекшун, С. М. Хмелевський, А. В. Холодницька. - Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. - 39 с. en_US
dc.description.abstract Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики та підсумковим етапом підготовки здобувачів вищої освіти до виконання кваліфікаційної роботи та наступної самостійної діяльності з фаху. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» en_US
dc.title Управління персоналом та економіка праці : методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record