IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Фінанси : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)