IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Основи академічного письма : конспект лекцій для здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» ОПП Туризм»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління бізнесом», ОПП «Управління персоналом та економіка праці», ОПП «Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій»; галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» ОПП «Агрономія» та спеціальності 205 «Лісове господарство» ОПП «Лісове господарство»

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)