IRCPNU
Institutional Repository of Chernihiv Polytechnic National University

Облік у бюджетних установах : методичні вказівки до практичних занять та індивідуальної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню “бакалавр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” всіх форм навчання

ISSN 2415-363X

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)